Ympäristö

Ympäristön tila askarruttaa meitä jokaista, koska terveytemme ja hyvinvointimme ovat riippuvaisia luonnon, maaperän ja ilmakehän puhtaudesta. Teemme päivittäin valintoja, jotka vaikuttavat ympäristöömme. Esimerkiksi valitsemalla oikean kokoiset ja riittävän imukykyiset tuotteet jätteen määrä pienenee, raaka-aineita säästyy ja pyykinpesun tarve vähenee, mikä puolestaan säästää puhdasta vettä ja energiaa.

Ympäristövastuulliset kumppanit ja raaka-aineet

Ympäristövastuu on yksi Delipapin tärkeimmistä arvoista. Delipap Oy toimii tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisen Joutsen-organisaation kanssa ja onkin yksi harvoista hygieniatuotteiden valmistajista, joka täyttää pohjoismaisen ympäristömerkin tiukat kriteerit. Myös yhteistyöpartnerimme Abena täyttää joutsenkriteerit.

Ympäristöarvot otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme. Raaka-ainetoimittajien ja alihankkijoiden kanssa tehdään jatkuvasti läheistä yhteistyötä kohti ympäristöystävällisempiä materiaaliratkaisuja. Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme yrityksiä, joiden toiminnassa on huomioitu ympäristönsuojelu. Heidän materiaaleistaan valitsemme ympäristöystävällisimmät vaihtoehdot. Käytämme myös yhä ohuempia raaka-aineita. Käyttämämme selluloosa ei sisällä optisia kirkasteita, eikä valkaisussa käytetä lainkaan kloorijohdannaisia, vaan iho- ja ympäristöystävällistä happivalkaisumenetelmää. Selluloosaan käytettävää puuraaka-ainetta ei hakata vanhoista metsistä, vaan sertifioiduista metsistä, joissa ei tehdä isoja avohakkuita.

Vähemmän jätettä

Kaikki Delipapin valmistuksessa syntyvä jäte kierrätetään tai poltetaan, eikä meiltä näin ollen mene lainkaan jätettä kaatopaikalle. Kun tehtaallemme tuodaan selluloosakuorma, samalla auto noutaa meiltä jätekuorman polttolaitokselle vietäväksi. Näin vältytään turhilta kuljetusmatkoilta. Tuotantoprosessissa syntyvä lämpö käytetään tuotantohallin lämmittämiseen.

Vain sertifioitua vesivoimaa

Tuotantolaitoksissamme käytetään ainoastaan sertifioitua, vesivoimalla tuotettua sähköä. Sähkö ostetaan Norjassa vesivoimalla tuotetusta sähköstä. Vesivoima on uusiutuvaa energiaa, josta ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Tällä valinnalla pienennämme hiilijalanjälkeämme 285 CO2 –tonnia vuodessa. Tämä vastaa 100 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista lämmittämistä tai 1,4 miljoonan kilometrin pituista ajelua bensiinikäyttöisellä autolla!

Joutsenmerkki
Pohjoismainen ympäristömerkki, joka takaa tuotteen laadukkuuden ja ympäristöystävällisyyden.

Joutsenmerkillä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin se pyrkii ohjaamaan kuluttajia tekemään ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja. Toisekseen joutsenmerkki pyrkii ohjaamaan tuottajia tuomaan markkinoille sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka ovat ympäristön kannalta kestävästi tuotettuja, ja samalla erittäin laadukkaita. Joutsenmerkki luo eri tuotteille tiukkoja, ympäristön ja laadun kannalta suunniteltuja kriteereitä.

Vaipoissa tämä tarkoittaa, että mm. tuotteen valmistuksen hiilidioksidipäästöt ja tuotannosta syntyvä jäte ovat vähäisiä, tuotteen valmistuksen energian käyttö on minimoitu, tuote ei sisällä terveydelle mahdollisesti haitallisia aineita kuten hajusteita, ftalaatteja tai formaldehydiä. Lisätietoa kriteereistä löytyy osoitteesta www.ymparistomerkki.fi. Merkin myöntää SFS (Suomen standardisoimisliitto).

Avainlippu
Avainlippu-alkuperämerkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa.

ISO 9001
ISO 9001 -sertifikaatti todistaa, että laatujohtamisjärjestelmä on sertifioitu parhaiden käytäntöjen ja standardien mukaisesti, ja että se täyttää kaikki standardin asettamat vaatimukset.