Ympäristö

Teemme päivittäin valintoja, jotka vaikuttavat ympäristöömme. Esimerkiksi valitsemalla oikean kokoiset ja riittävän imukykyiset tuotteet jätteen määrä pienenee, raaka-aineita säästyy ja pyykinpesun tarve vähenee, mikä puolestaan säästää puhdasta vettä ja energiaa.

Ympäristövastuulliset kumppanit ja raaka-aineet

Ympäristövastuu on yksi Delipapin tärkeimmistä arvoista. Toimimme tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisen Joutsen-organisaation kanssa ja olemmekin yksi harvoista hygieniatuotteiden valmistajista, joka täyttää pohjoismaisen ympäristömerkin tiukat kriteerit.

Ympäristöarvot huomioidaan kaikessa toiminnassamme. Raaka-ainetoimittajien ja alihankkijoiden kanssa tehdään jatkuvasti läheistä yhteistyötä kohti ympäristöystävällisempiä materiaaliratkaisuja. Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme vain yrityksiä, joiden toiminnassa on huomioitu ympäristönsuojelu. Heidän materiaaleistaan valitsemme ympäristöystävällisimmät vaihtoehdot. Käyttämämme selluloosa ei sisällä optisia kirkasteita, eikä valkaisussa käytetä lainkaan kloorijohdannaisia, vaan iho- ja ympäristöystävällistä happivalkaisumenetelmää. Selluloosaan käytettävää puuraaka-ainetta ei hakata vanhoista metsistä, vaan sertifioiduista metsistä, joissa ei tehdä isoja avohakkuita.

Vähemmän jätettä

Kaikki Delipapin valmistuksessa syntyvä jäte kierrätetään tai poltetaan, eikä meiltä näin ollen mene lainkaan jätettä kaatopaikalle. Kun tehtaallemme tuodaan selluloosakuorma, samalla auto noutaa meiltä jätekuorman polttolaitokselle vietäväksi. Näin vältytään turhilta kuljetusmatkoilta. Tuotantoprosessissa syntyvä lämpö käytetään tuotantohallin lämmittämiseen.

Vain sertifioitua vesivoimaa

Tuotantolaitoksissamme käytetään ainoastaan sertifioitua, vesivoimalla tuotettua sähköä. Sähkö ostetaan Norjassa vesivoimalla tuotetusta sähköstä. Vesivoima on uusiutuvaa energiaa, josta ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Tällä valinnalla pienennämme hiilijalanjälkeämme 285 CO2 –tonnia vuodessa. Tämä vastaa 100 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista lämmittämistä tai 1,4 miljoonan kilometrin pituista ajelua bensiinikäyttöisellä autolla! Parhaillaan rakennamme Veikkolan tehtaan uuden varastorakennuksen yhteyteen aurinkopaneeleita.